Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) 2017 mit Defizit i.H.v. 7,2 Millionen Euro

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) 2017 mit Defizit i.H.v. 7,2 Millionen Euro (NDR).